LAWYER SEARCH

Farsi

: خوش آمدید Devry Smith Frank LLP (DSF) به دفتر حقوقی
این دفتر دارای بیش از ۵۷۱وکیل ورزیده و کارمند حقوقی است که در تورنتو، بری و ویتبی مستقر می باشداین دفتر
همچنین مفتخر است که در طول ۱۱سال خدمات شایستهای را به مشتریان خود ارائه داده است
وکلای ما در شهرهای
یاد شده، دارای تجربه و دانش در زمینههای مختلف حقوقی هستند و میتوانند نیازهای متفاوت مشتریان را به نحوه احسن
جوابگو باشند.
ما در دفاتر خود در تورنتو، ویتبی، و بری موارد حقوقی پیچیده و مشکل را در حوزههای متفاوت حقوقی را به انجام
میرسانیم
افزون بر انجام بسیاری از موارد حقوقی، این دفتر در زمینه طرح دعوی، داد و ستدهای شرکتی، و مشارکت
در حل و میانجی گری نیز فعال است
ما در زمینه خرید و فروش ملک، تنظیم وصیت نامه و مهاجرت به کانادا نیز
می توانیم به شما کمک کنیم
.
تیم ما شامل وکلا و سایر کارمندان حقوقی حرفهای در تورنتو است، که با تعهد و تجربه، موارد حقوقی کسب و کارهای
کوچک را به راحتی به انجام می رساند
.
دفتر حقوقی ما هم موارد فوری و هم مسائل روزمره را با دقت در زمان کوتاه و با در نظر گرفتن فشار و نگرانی مشتریان
به نحوی که کمترین نگرانی را داشته باشند به انجام می رساند
.
همین امروز از مشاوره حقوقی ما بهرمند شوید

برای وکیل فارسی زبان لطفا با وکیل ما پریا راد تماس بگیرید Paria Rad, paria@durhamlawyer.ca

Please contact Paria Rad for any inquiries. Paria can be reached at 416.931.1553 or at paria@durhamlawyer.ca.