LAWYER SEARCH

Filipino

BUMABATI PO KAMI MULA SA DSF

Simula pa nuong 1964, ang Devry Smith Frank LLP ay isa nang pinagkakatiwalaang taga-payo at tagapagtaguyod ng mga korporasyon, mga indibidwal at mga maliliit na negosyo. Ang mga pamalagiang ugnayang ito ang nagsilbing pundasyon namin para maitayo ang aming opisina.

Kami ay lumago sa nagdaang mga taon at ngayon ay binubuo na ng 50 abogado, 6 na lisensyadong paralegals, 33 law clerks at 25 na katulong sa opisina.

Kami ay dalubhasa sa halos lahat ng aspeto ng personal at komersyal na batas, kabilang ang mga sumusunod:

 • Batas ukol sa pinsala sa katawan
 • Batas ukol sa korporasyon
 • Batas ukol sa manggagawa
 • Batas ukol sa pag-papautang
 • Batas ukol as ari-arian
 • Batas ukol sa pagka-bangkarote
 • Litigasyong sibil
 • Litigasyong komersyal
 • Huling habilin at testamento
 • Pagtatanggol sa usaping pagseseguro
 • Batas ukol sa buwis
 • Ari-ariang komersyal
 • Batas ukol sa pamilya
 • Trademarks
 • Batas kriminal

Kami ay tiyak na makapagbibigay ng kaaya-aya, propesyonal at abot-kayang serbisyo sa mga kliyente. Kami ay kumikilos bilang isang matibay na samahan upang magbigyan kayo ng legal na kaalaman at pangangailangan para makamit ang pinakamabuting solusyon sa suliraning legal.

Ang aming opisina ay isang matiwasay at angkop na lugar para maghanap-buhay sa larangan ng batas at para magkaroon ng kaalaman sa batas. Ang aming tagumpay ay, sa malaking bahagi, dahil sa mga mahuhusay na kasama namin na nagpasya na manatili sa aming kompanya sa mahabang panahon.

Ang aming opisina ay matatagpuan sa hilagang-silangan ng Toronto at madaling marating sa pamamagitan ng pribadong o pampublikong sasakyan.

Tawagan si Jenny Gillegean sa 416-446-5828 para sa mga magagamit na opsyon o E-mail sa Jenny.Gillegean@devrylaw.ca

Please contact Jenny Gillgean for any inquiries. Jenny can be reached at 416-446-5828 or at Jenny.gillgean@devrylaw.ca